Iriscopie

Iriscopie

Iriscopie

Iriscopie is een natuurgeneeskundige diagnosemethode. Met een iriscope is eenvoudig en snel een foto van je ogen te maken.  Op een beeldscherm wordt deze vele malen vergroot. De iris is via de hersenen en het zenuwstelsel verbonden met ieder orgaan in je lichaam. Elk orgaan en elk deel van het menselijk lichaam reflecteert zich in je iris. Daarom wordt ook wel gezegd dat het oog de spiegel van je geest en lichaam is.  Ziekten tonen zich al op een iriscopie voordat ze in het bloed waarneembaar zijn.

Voordelen iriscopie

In de iris zijn  de zwakke plekken in je lichaam zichtbaar. De patronen in de iris laten zien wat er in je lichaam aan de hand is. Dit is onder andere zichtbaar in de vorm van verkleuringen en lacunes. In één minuut kan meer worden vastgesteld dan met gebruikelijke onderzoeken in enkele weken. Het onderzoek is prettig en geeft uitsluitsel over aanwezige storingen, waarvan de behandelde zelf tot dusver weinig of niets bemerkt heeft.

Hoe werkt iriscopie?

Allereerst bepalen we eerst de constitutie. (aanleg voor een bepaalde kwaal). De constitutie is af te lezen aan de kleur en de structuur van het regenboogvlies van de iris. Er bestaan drie hoofdconstituties:
-Lymfatisch blauwe constitutie
-Bililair of mengconstitutie
-Hematogeen bruine constitutie
De bruine iris vertegenwoordigt alles wat met bloed te maken heeft. Vandaar ook het woord hematogeen. Daarentegen wordt de blauwe iris in verband gebracht met de lymfvaten.
Verder verdelen we de iris in zes ringen en we beginnen van binnenuit te tellen:
Eerste ringzone is maagzone
Tweede ringzone
is darmzone; samen vormen ze de maagdarmzone!
Derde ringzone bestrijkt endocriene klieren
Vierde ringzone gaat over spieren
Vijfde ringzone bestrijkt botten
Zesde ringzone omvat huid, lymfklieren en perifere bloedvaten
De binnenste zone (3e ring) tot en met de (6e ring) vormen het ciliairveld oftewel, de buitenste zone. We kijken naar de structuur en naar de tekens en kleuren van en in de iris zelf.

Iriscopie en de spijsvertering

Vooral de spijsverteringsorganen kunnen ons waardevolle informatie geven.  Zeker als je bedenkt dat 80 procent van ons immuunsysteem zich in onze darm bevindt. Zo zij  ontstekingen  en verzuring van het lichaam door diverse kleuren op de iriscopie zichtbaar. Deze kleuren komen overeen met de 6 ziekten-fasen van Dr. Reckeweg.

Ziektestadia volgens Reckeweg.

“Ziekten verschijnt niet uit het niets” aldus een uitspraak van de Duitse wetenschapper Dr. Reckeweg. Hij introduceerde in 1952 het ziekteverloop in zes stadia. Dankzij zijn redenatie en zijn onderzoeken beseffen we meer hoe een ziekte zich ontwikkelt. Zijn systeem van ziektenstadia maakt vroegtijdige opsporing mogelijk. Ingrijpen in de eerste ziektestadium voorkomt dat de ziekte zich dieper in het lichaam nestelt. De preventiemogelijkheden nemen daarmee toe
“Ziekten overvallen ons niet als een donderslag bij heldere hemel, maar ontwikkelen zich uit de dagelijkse kleine zonden tegen de natuur. En als deze zich hebben opgehoopt, breken ze schijnbaar plotseling uit in een ziekte!” – Hippocrates

Ziekten in beginstadia opsporen.

Aandoeningen ontstaan aanvankelijk ongemerkt en geleidelijk. Hoe meer afvalstoffen er in het lichaam ophopen, des te groter is de kans op een ziekte. De cellen gaan minder goed functioneren omdat de voedingsstoffen de cellen niet meer kunnen bereiken. Door het gebrek aan symptomen is dit voorstadium van een ziekte gevaarlijk. Diverse schadelijke stoffen hopen zich op in de weefsels totdat de ziekte uitbreekt.

Verkeerde eet- en leefgewoontes

leiden tot een verminderde weerstand van het immuunsysteem. Van hieruit ontwikkelen zich gemakkelijk chronische ontstekinge/klchten/ziekten. Behandeling is afhankelijk van de fase waarin het lichaam zich bevindt. Vooral de beginfase is met aanpassingen in het eet- en leefpatroon goed te behandelen. Eventueel ondersteund met  voedingssuppletie 

“Iedereen die geen tijd voor zijn gezondheid heeft of neemt, zal op den duur tijd moeten nemen voor zijn ziekte!”