B12 tekort bij kinderen

B12 tekort bij kinderen

Ruim een kwart van kinderen en jongeren in Nederland is chronisch ziek. Dit blijkt uit een meting gedaan aan de hand van verzekeringsdeclaraties. Het gaat om 1,3 miljoen kinderen en jongeren – van 0 tot en met 25 jaar oud – die een chronische aandoening hebben. Zoals AD(H)D en autisme, epilepsie, astma, diabetes, taaislijmziekte of steeds terugkerende buikpijn. Wij kunnen deze kinderen helpen door simpelweg te kijken naar eventuele tekorten aan belangrijke voedingsstoffen. Dus vitaminen, mineralen, gezonde vetten enz.Vitamine B12 hebben we nodig voor het aanmaken van rode bloedcellen en de werking van ons zenuwstelsel. In deze blog extra aandacht voor B12 tekort bij pasgeborenen en kinderen.

B12 tekort bij kinderen

B12 tekorten kunnen vooral snel ontstaan door het eten van voornamelijk bewerkte voeding. Hierbij gaan namelijk veel belangrijke voedingsstoffen verloren. Ditzelfde geld voor het gebruik van een magnetron en het opwarmen van voeding. Door op tijd tekorten  aan voedingsstoffen te signaleren kunnen veel ziekten en kwalen voorkomen worden. Een B12 tekort  bij kinderen komt vaker voor dan werd aangenomen. Een vitamine B12-tekort bij kinderen uit zich vaak met niet-specifieke klachten zoals een ontwikkelingsachterstand, een afbuigende groeicurve, gebrek aan eetlust, geïrriteerdheid/prikkelbaarheid, neurologische problemen en zwakte. 

B12 en pasgeborenen

De hoeveelheid vitamine B12 gedurende het eerste levensjaar is sterk afhankelijk van hoeveel vitamine B12 er binnengekomen is gedurende de zwangerschap, en is dus sterk afhankelijk van de vitamine B12 status van de moeder. Normaal gesproken heeft een pasgeboren baby een voorraad van 25 ųg vitamine B12 in de lever, een hoeveelheid die genoeg is tot het einde van het eerste levensjaar, zelfs met te weinig inname. Maar deze voorraad is ernstig verminderd bij moeders met een (onbehandeld) vitamine B12-tekort. Dit kan al op de leeftijd van 3 à 4 maanden tot uiting komen. Een vitamine B12-tekort gedurende de eerste levensjaren kan leiden tot een verminderde functie van het centrale zenuwstelsel en neurologische achteruitgang. Zelfs een mild tekort kan al schadelijke gevolgen hebben.

Vitamine B12 tekort kan erg schadelijk zijn

Het kind kan hierdoor een groei- of ontwikkelingsachterstand oplopen. Ook hoofdpijn, concentratieproblemen (ADHD-achtige klachten/autistisch gedrag), prikkelbaar, stram in de benen, vermoeidheid, ontstekingen, darmklachten, aften. Depressie, pijn op de borst, pijn in de benen en een zwaar gevoel in de ledematen, tintelingen in voeten/benen en/of handen, flauwvallen, er witjes uitzien. Afwijkend gedrag, kort lontje. Het klachtenpatroon kan nogal divers zijn en is niet bij elk kind gelijk. Op school gaat het dan steeds minder goed. De oorzaken van een tekort aan vitamine B12 bij kinderen zijn onder te verdelen in 3 categorieën: Verminderde inname, opnamestoornis, en aangeboren storingen van het transport en de stofwisseling van vitamine B12.

Mogelijke symptomen van B12 tekort bij kinderen

 • Vermoeidheid
 • Zwakte
 • Gebrek aan eetlust
 • Groeiachterstand
 • Ontwikkelingsachterstand of zelfs achteruitgang
 • Geïrriteerdheid
 • Prikkelend, tintelend of brandend gevoel (in ledematen)
 • Verlaagde spierspanning
 • Verminderde tastzin
 • Toevallen
 • Ataxie
 • Verlammingsverschijnselen
 • Abnormale bewegingen
 • Concentratieproblemen
 • Geheugenstoornissen
 • Persoonlijkheidsveranderingen
 • Depressie
 • Macrocytose
 • Bloedarmoede
 • Hypersegmentatie neutrofielen
 • Leukopenie
 • Trombocytopenie
 • Glossitis
 • Hyperpigmentatie van de huid
 • Overgeven
 • Diarree en/of darmklachten
 • Geelzucht
 • Hoofdpijn