EMB test

EMB test

EMB-test: Energetisch Morfologische Bloeddtest

Door onze bloedvaten stroomt dagelijks zevenduizend liter bloed rond met een uiterst waardevolle lading. Het vasculaire systeem vervoert zuurstof, voedingsbestanddelen en afvalstoffen. Bloed bereikt elke afgelegen uithoek van ons lichaam, van onze teennagels tot onze haarwortels. Bloed is niet alleen een transportmiddel maar ook een temperatuurregelaar en het middelpunt van ons afweersysteem.

In de reguliere zorg kan met behulp van bloedonderzoek worden vastgesteld of er sprake is van bepaalde infecties, auto-immuunziekten, bloedarmoede en schildklierafwijkingen. Er kan echter veel meer informatie uit een bloedtest worden gehaald. Hierbij kun je denken aan preklinische belastingen (voor de ziekte merkbaar wordt) en energetische belastingen. Ervaar je bepaalde klachten maar weet je niet precies waar het vandaan komt? Bijvoorbeeld vermoeidheid, niet lekker in je vel zitten of problemen met je darmen? Dan kan deze bloedtest erg nuttig zijn.

De EMB maakt het mogelijk om met een paar druppels bloed uit de vinger uitgebreide informatie te krijgen over de toestand van het lichaam. Zo kan er worden aangetoond welke voedingstekorten en / of sluimerende ziekteprocessen ten grondslag liggen aan bepaalde klachten. Dit kunnen tekorten zijn in de vitamine en minerale status, maar ook voedingsintoleranties, vaccinatie belasting, virale belasting, parasietbelasting, leverbelasting, een verstoorde darmflora, hormonale verstoringen enz.

EMB is een eenvoudige en voordelige methode om bloed individueel te beoordelen. De uitslag van de EMB test geeft bijzonder veel waardevolle en bruikbare informatie over meridiaan- en pathologische verstoringen van het lichaam. Een EMB-test maakt op grafische wijze inzichtelijk welke voedingstekorten, energetische verstoringen en belastingen ten grondslag liggen aan de klachten van de cliënt. De test is zowel energetisch als morfologisch gevalideerd.

Wat betekent energetisch?

Het hele universum hangt aan elkaar door trillingen of frequenties. Dit betekent dat iedere stof, ieder lichaam en alle onderdelen daarvan een eigen specifieke frequentie of frequentiebereik hebben. Als duidelijk is welk onderdeel welke frequentie of frequentiebereik uitstraalt, kun je dit zichtbaar maken, met behulp van verschillende apparatuur.
De Energetisch Morfologische Bloedtest bestaat uit het analyseren en meten van reguliere waarden (met wat relevante toevoegingen) en van energetische waarden.

wat wordt er o.a. getest met de Energetisch Morflogische Bloedtest?
 • Darmverstoring
 • Vrije radicalen belasting
 • Allergenen
 • leverbelasting
 • Bio absorptie problemen (absorptie van nutriënten)
 • Chemische belasting
 • Verteringsproblemen
 • Schimmelbelasting
 • Geopatische stress of stralingsbelasting (als mens gevoelig kunnen zijn voor inwerkingen en trillingen uit onze omgeving, die onze gezondheid negatief beïnvloeden.)
 • Mentale of emotionele stress
 • Oxidatieve stress
 • Hormonale verstoringen
 • Adrenale Status
 • Lyme belasting
 • Parasietenbelasting
 • pH balans
 • Slaapstoornissen
 • Schildklierproblemen
 • pancreas (alvleesklier) insufficiëntie
 • Vaccinatiebelasting
 • bacteriële belasting
 • Virale belasting
 • Toxische belasting
 • Vitaminepanel (o.a. B12 status)
 • Mineralenpanel
 • Spoorelementenpanel

Een Energetische Morfologische Bloedtest geeft diagnoses die in de reguliere zorg ook onderzocht worden, zoals bloedarmoede, ijzertekort, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekten en bepaalde infecties. Daarnaast kan met de uitslag veel symptomen en klachten verklaard worden die in de reguliere zorg niet naar boven komen en/of niet te behandelen zijn. Zo worden regulier de symptomen van veel chronische ziekten bestreden omdat herstel niet mogelijk zou zijn.

Wat zijn de voordelen van deze test?
 • De test geeft snel en veel informatie omtrent de status van jouw gezondheid en aanwezige gezondheidsproblemen
 • De behandeling is vaak efficiënt en kort
 • De test voorziet in een leefstijladvies, een voedingsadvies en een suppletieadvies
 • De test is veel goedkoper dan normaal via laboratoriumonderzoek zou moeten worden betaald
Hoe verloopt een bloedtest?

De test wordt uitgevoerd met een prikpen. Enkele druppels bloed die uit je vinger komen worden met behulp van een  klein pipetje in een buisje opgevangen. Een paar bloeddruppels worden op een glaasje verzameld. Gezamelijk worden ze naar het laboratorium gestuurd.

De uitslagen is meestal met 2 weken binnen en zowel energetisch als morfologisch gevalideerd. In een volgend consult bespreken we de uitslag van het bloedonderzoek. Dit dient als leidraad voor adviezen, interpretatie en het behandelplan.

De bloedtest kost € 189 euro. Het eerste kennismakingsconsult is gratis en kan met de bloedtest gecombineerd worden.  Op de pagina tarieven en vergoedingen staan ziektekostenverzekeraars die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Tijdens een vervolgconsult (€35 per half uur) wordt de uitslag besproken. Oorzaken en gevolgen van tekorten en/of verstoringen worden duidelijk uitgelegd. Evenals mogelijke behandel-en/of suppletiemogelijkheden.
In het bloedbeeld worden de volgende bloedwaarden gemeten:
 • Leucocyten – Witte bloedcellen – Verhoogd bij infecties, ontstekingen en kanker. Verlaagd bij medicijngebruik, bij sommige auto-immuunziekten, bij sommige ernstige infecties en bij het niet goed werken van het beenmerg.
 • Bloedplaatjes (Trombocyten) – Voorkomen van Bloedverlies.Verhoogd: Infecties en ontstekingen, ijzergebrek en miltverwijdering kunnen het aantal trombocyten tijdelijk verhogen. Soms komt een hoog trombocyten aantal voor zonder aanwijsbare reden en zonder gevolgen. Ook kan in geval van bepaalde beenmergziekten (zogeheten myeloproliferatieve ziekten) het aantal trombocyten verhoogd zijn. Bij deze beenmergziekten kan zowel een bloedingsneiging voorkomen als het makkelijker vormen van een stolsel (trombose).
  Verlaagd: Een laag trombocyten aantal kan worden veroorzaakt door een verminderde aanmaak van trombocyten in het beenmerg of door een versnelde afbraak in het bloed. In beide gevallen kan het aantal trombocyten zo laag worden dat er spontaan bloedingen optreden.
 • Erytrocyten – Rode bloedcellen – verlaagd bij bloedarmoede. Verhoogd bij een toegenomen aanmaak en bij vloeistofverlies door diarree, uitdroging of brandwonden.
 • Hematocriet –  Verlaagd hematocriet duidt op bloedarmoede, bijvoorbeeld veroorzaakt door ijzergebrek. Andere oorzaken van een verlaagd hematocriet kunnen zijn vitaminegebrek, een bloeding, leverziekten of kanker. Verder onderzoek is nodig om de oorzaak van de bloedarmoede op te sporen.
  Verhoogd: Verhoogd hematocriet wordt meestal veroorzaakt door uitdroging. Inname van voldoende vocht lost dit probleem meestal op. Een andere oorzaak van een hoog hematocriet kan de ziekte polycytemia vera zijn. Hierbij worden in het beenmerg te veel rode bloedcellen aangemaakt. Ook komt verhoogd hematocriet voor als de longen niet goed functioneren waardoor het lichaam te weinig zuurstof krijgt. Om dit zuurstofgebrek te compenseren maakt het beenmerg meer rode bloedcellen aan en dat leidt tot verhoogd hematocriet.
 • Hemoglobine (Hb) – Bloedarmoede – Algemene moeheidsklachten
  De normaalwaarden (referentiewaarden) van hemoglobine zijn onder andere afhankelijk van leeftijd en geslacht.
  Een verhoogd hemoglobine kan het gevolg zijn van: uitdroging, verhoogde aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg, ernstige longziekten, Langdurig verblijf op grote hoogte (>2000 meter).
  Een verlaagd hemoglobine kan het gevolg zijn van: ijzergebrek of gebrek aan de vitaminen foliumzuur en vitamine-B12, erfelijke hemoglobine afwijkingen zoals bij sikkelcel anemie of thallassemie, erfelijke aandoeningen van rode bloedcellen, lever afbraak (levercirrose), overmatig bloedverlies, verhoogde afbraak van rode bloedcellen, nierziekten, chronische ontstekings-ziekten, slecht functionerend beenmerg (aplastische anemie).

 

Deze EMB test is ook als  zelftest beschikbaar.