Ideale geneeskunde; combinatie complementaire én reguliere zorg

Ideale geneeskunde; combinatie complementaire én reguliere zorg

Studeerden wij medicijnen of geneeskunde? Dit vraagt Lieneke van de Griendt zich af  in haar boek waarin zij aandacht vraagt voor een nieuwe kijk op de aanpak van chronische ziekten. Zij pleit voor een combinatie van goede voeding, vitamines, mineralen, supplementen, beweging, ontspanning en slaap. Dat patiënten nu vaak zelf de weg moeten vinden in het woud van de niet-reguliere  geneeskunde is volgens haar een bekend gegeven. Lieneke streeft in haar boek naar een integrale aanpak van de vele factoren die ten grondslag liggen aan het ontstaan van chronische ziekten. Als voorbeeld vertelt zij dat verbetering van het microbioom (ofwel de darmflora en daarmede ons immuunsysteem) een betere kans op genezing geeft dan louter het toedienen van medicijnen.

Combi van zorg verlaagt de kosten

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft tijdens haar internationale bijeenkomst in India (augustus 2023) oude wijsheid en moderne wetenschap bij elkaar gebracht. Ellen de Visser. Dit congres diende als een platform voor diverse belanghebbenden. Waaronder traditioneel-en complementair werkende gezondheidsprofessionals, gebruikers, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Op zowel nationaal als internationaal niveau. Het hoofddoel was om zoveel mogelijk informatie, innovaties en wetenschappelijk onderzoek over de traditionele vormen van geneeskunde (waaronder acupunctuur, ayurveda en kruidengeneeskunde)  met betrekking tot werkzaamheid en veiligheid te delen. Traditionele geneeskunde draagt immers wereldwijd bij aan gezondheid, duurzame ontwikkeling en verlaagt de zorgkosten aanzienlijk.

Geneeskunde oude wijsheid

Al eeuwenlang vormen traditionele en complementaire geneeswijzen een integraal onderdeel van de gezondheidszorg in onze samenleving. Ze hebben de basis gelegd voor de huidige moderne medische benaderingen en bijgedragen aan medische vooruitgang. Volgens de WHO bestaat 40% van de huidige medicijnen uit chemische nabootsingen van stoffen uit de natuur. Óf deze medicijnen zijn ontstaan dankzij eeuwenoude kennis óver planten. Zo zijn er bijvoorbeeld medicijnen tegen kanker waarvoor de bladeren van de roze maagdenpalm worden gebruikt. En de wilgenbast is de voorloper van het aspirientje. Er is een groeiende industrie gezondheid en welzijn. Dus ook voor kruidengeneesmiddelen en natuurlijke producten. De kritiek op traditionele geneeskunde gaat vaak ten onrechte over het feit dat specifieke behandelingen vaak niet onderzocht zouden zijn op werkzaamheid.

Geneeskunde moderne wetenschap

Xander Koolman, gezondheidseconoom; “In de Westerse geneeskunde (ook wel reguliere geneeskunde genoemd) is een deel bewezen, maar een belangrijk deel ook niet. Zoals galblaasbehandelingen- en operaties die in Nederland veel plaatsvinden. Daarvan staat niet vast dat het werkt. Ook hebben we het vroeger heel veel gehad over keelamandelen en buisjes. Of dit wel werkt. Zo zijn er 1366 behandelingen waarvan we eigenlijk vaak niet weten of ze werken. Of weten dat ze niet werken en die toch gebeuren.”
Ines von Rosenstiel; arts en docent bij de Academy of Integrative Medicine: “Wij zijn gewend geraakt om te zeggen: bij reguliere zorg is het allemaal bewezen, maar dat is niet altijd zo.”  Volgens haar moeten we anders gaan nadenken over traditionele geneeswijzen, en moeten we alle vormen van zorg langs dezelfde meetlat leggen. Als alles volgens hetzelfde wetenschappelijk kader wordt beoordeeld, zou dit volgens haar veel helderheid bieden.

Medicijnen en de lever

De lever is (op de huid na) het grootste en zwaarste orgaan van het lichaam. Medicatie wordt in onze lever door tientallen (cyp)enzymen afgebroken. Steekproeven onder de bevolking wijzen uit dat mensen van een bepaald enzym te weinig of juist te veel kunnen hebben. Daardoor komt een geneesmiddel in een te lage of te hoge concentratie in hun bloed terecht. Van alle acute ziekenhuisopnames wordt in Nederland 7 procent veroorzaakt door ernstige bijwerkingen van medicijnen. Anderzijds is maar 25 tot 60 procent van de geneesmiddelen effectief. Veel patiënten gebruiken medicijnen die bij hen helemaal niet werken. Die problemen hebben deels te maken met een afwijkende werking van de lever, aldus de Rotterdamse hoogleraar farmacogenetica Ron van Schaik.

Conclusie

In de geneeskunde dienen idealiter zowel oude wijsheid als moderne wetenschap samen te werken. Voor complementair (traditioneel) werkende gezondheidsprofessionals is medische reguliere basiskennis een vereiste. Helaas is dit andersom niet het geval. Stellen we het belang van de patiënt voorop, dan zou dit een waardevolle toevoeging betekenen. In de complementaire zorg wordt met een ruimere blik (hollistisch) naar de mens gekeken.  De EMB test is hierbij van grote meerwaarde. Met een eenvoudig bloedtest komen veel aspecten aan het licht die in de reguliere geneeskunde buiten beeld blijven.  Dit kan het langdurig gebruik van medicijnen voor symptoom-onderdrukking, eventuele bijwerkingen en kosten aanzienlijk verminderen.  Voor meer informatie bel Voedingbewustzijn: 0612368398 of mail info@VBZ.nu.