Zware metalen zoals kwik lood aluminium en chroom

Zware metalen zoals kwik lood aluminium en chroom

Vervuiling is helaas een onontkoombaar onderdeel van ons leven. We krijgen het bijvoorbeeld binnen door uitlaatgassen, sigaretten en alcohol, maar helaas ook door voeding en water. Omdat zware metalen zich aan klei hechten komen ze ook in rivieren, oceanen en dus uiteindelijk in vissen terecht. Helaas nemen ook planten zware metalen op uit de bodem, de lucht en het water. Zelfs dieren krijgen zware metalen binnen via het water en voer. Ook dierlijke producten bevatten dus zware metalen. De organen die in ons lichaam samenwerken voor het verwijderen van deze ballast zijn de lever, darmen, longen, nieren en zelfs de huid. Een langdurige te hoge inname van zware metalen veroorzaakt dus o.a. schade aan nieren, de lever, de hersenen en het zenuwstelsel.

EDC’s

Door de ontwikkeling van nieuwe chemische producten en genetisch gemodificeerde levensmiddelen wordt ons lichaam helaas steeds zwaarder met vreemde stoffen belast. Deze toename van toxische stoffen werken neatief op onze organen en veroorzaken derhalve ook een toename van allergieën. Een allergie is immers niets anders dan een (overdreven) reactie van het immuunsysteem om een vreemde stof kwijt te worden. Zowel in ons drinkwater als voeding komen echter helaas steeds meer (nep) hormoonachtige stoffen voor. De zgn EDC’s. Hiertoe behoren dus ook de zware metalen. Zij leiden echter steeds vaker tot (over)belasting van met name ons immuunsysteem en zelfs ons zenuwstelsel. En dus tot toename van neurodegeneratieve ziekten. Bovendien verstoren zware metalen de werking van mineralen en spoorelementen. Ons lichaam heeft deze echter broodnodig voor de aanmaak van voor ons onmisbare hormonen. Hormonen geven immers via ons bloed signalen aan de organen en zorgen dus voor het evenwicht van belangrijke processen.

Zware metalen

Het is de verzamelnaam voor metalen zoals cadmium, kwik, lood, arseen en tin. Ze komen bijvoorbeeld in het milieu terecht door metaalwinning en -opslag, verfproductie en verbranding van kolen en afval. Zware metalen zitten soms ook in meststoffen. Een teveel aan deze metalen is beslist schadelijk voor onze gezondheid. Voor cadmium en kwik is door de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA) een toelaatbare dagelijkse inname (TDI) vastgesteld.  Helaas zijn lood en arseen zó giftig, dat er geen toelaatbare inname vastgesteld kon worden. Deze  belasting dient dus absoluut zo laag mogelijk zijn. Tin is niet erg giftig, daarom is daar geen TDI voor vastgesteld. Het zit bijvoorbeeld in blikjes die derhalve van een beschermende siliconenlaag zijn voorzien. Kinderen en baby’s  kunnen door hun lagere lichaamsgewicht snel hogere hoeveelheden zware metalen binnenkrijgen dan volwassenen.

Voedingsmiddelen en zware metalen

De volgende voedingsmiddelen kunnen een verhoogd gehalte aan zware metalen bevatten:

 • Schaal- en schelpdieren, zoals kreeft, mosselen, inktvis
 • Roofvissen, zoals zwaardvis, haai, tonijn, makreel, snoek, snoekbaars, paling
 • Orgaanvlees, vooral nieren en lever
 • Groenten uit de volle grond, zoals kool, wortelen, bladgroenten, knolgroenten
 • Andere plantaardige producten uit de volle grond, zoals aardappelen, peulvruchten, granen
 • Rijst en rijstproducten

Zware metalen remmen de werking van belangrijke mineralen

Een disbalans van mineralen in het lichaam veroorzaakt veel diverse klachten. Zoals: allergieën, reumatische klachten, chronische vermoeidheid, gedragsproblemen, psychische gezondheidsproblemen, infectiegevoeligheid, auto-immuunreacties, endocriene verstoringen, alle chronische aandoeningen, neurotransmitter verschuivingen, therapieresistentie en verteringsstoringen. Mineralen kunnen echter elkaar ook onderling tegenwerken. We noemen dit een antagonistische werking. Helaas binden zware metalen zich ook aan cellen die bijvoorbeeld eigenlijk ijzer en kalk moeten opnemen. Hierdoor wordt vervolgens het ijzergehalte in het bloed te laag en ontstaat er zelfs botontkalking. Langdurig te hoge inname van bijvoorbeeld arseen of cadmium verhoogt op soortgelijke wijze ook de kans op huid- en longkanker. Lood, cadmium, kwik en aluminium zijn wel de meest bekende zware metalen. Zij vergroten namelijk de kans op ziekten zoals extreme, onverklaarbare vermoeidheid, depressies, een ontregeling van de schildklier, de ziekte van Alzheimer, Parkinson en kanker.

Metallothioneïne

Zink draagt ondere bij aan de vorming van metallothioneïne en bindt cadmium. Hierdoor is cadmium minder toxisch en wordt deze uiteindelijk via de ontlasting uitgescheiden. De belangrijkste functie van metallothioneïne is echter bescherming bieden tegen de toxiciteit (giftigheid) van zware metalen. Metallothineïne wisselt namelijk zink tegen lood, aluminium en dergelijke. Daarna  kunnen de zware metalen het lichaam verlaten. Als er te weinig metallothioneïne voorradig is, stapelen de zware metalen zich dus op en werken ze verstorend op de hersenfuncties en organen. Hierdoor worden ook belangrijke enzymen geblokkeerd en ontstaan vervolgens voedingsintoleranties.

Borstkanker en zware metalen

Vrouwen die veel brood, aardappels en wortel- en knolgewassen eten, hebben volgens het Karolinska Instituut in Zweden meer kans op het ontstaan van borstkanker. Dit komt vooral door de cadmium die in de kunstmest zit waarop de groenten worden verbouwd. Groenten en graanproducten, aardappels en wortel- en knolgewassen (vooral rapen en pastinaken) zijn de grootste boosdoeners. Zij bevatten namelijk het hoogste gehalte cadmium. Volgens het Karolinska instituut in Zweden is de kans van alle vrouwen om borstkanker te ontwikkelen 21 procent. Vrouwen met een normaal lichaamsgewicht die regelmatig aardappels en brood eten, verhogen echter hun kans op borstkanker naar 27 procent.

Lippenstift en zware metalen

Een andere zware metalen bedreiging voor vrouwen is lippenstift. Amerikaanse wetenschappers hebben in lippenstiften een cocktail van stoffen gevonden die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Zo troffen ze onder meer lood, cadmium, chroom, aluminium en nog vijf andere metalen aan. Behalve lood bevat make-up meer chemisch gif dat niet op de verpakking wordt vermeld. Begin vorig jaar testte een team van wetenschappers uit Ontario 49 make-up producten van bekende merken op de aanwezigheid van giftige stoffen zoals arsenicum, kwik, cadmium, lood, beryllium, nikkel, selenium en thallium. Als deze giftige stoffen door de huid worden opgenomen, geven ze op termijn vervelende gezondheidsklachten. Waaronder hormoonveranderingen, neurologische problemen, geheugenverlies, stemmingswisselingen, nierproblemen, hoofdpijn, misselijkheid, diarree, longschade en haaruitval tot de mogelijkheden behoren.

Lood

Is een zwaar metaal in het milieu dat bovendien behoorlijk giftig is voor ons lichaam. Blootstelling aan lood (omgevingslucht, voeding) is gevaarlijk voor hersenen, organen en zenuwstelsel. Zelfs kleine hoeveelheden kunnen zonder merkbare symptomen onomkeerbare schade veroorzaken. Opname van lood kan dan leiden tot zwakte, bloedarmoede, moeheid, hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid en gewichtsverlies. Daarnaast kunnen zelfs de nieren, het zenuwstelsel en voortplantingsorganen worden aangetast. Tot de risicogroep behoren vooral mensen die beroepshalve of vanwege een hobby met lood te maken hebben en mensen die in (oude) huizen wonen waar nog loden (waterleiding) buizen in verwerkt zijn.

Gezondheidseffecten Lood

– Het verzoorzaakt ernstige moeheid bij kinderen
– Motorische beperking (Parkinsonachtige klachten)
– Kolieken met hardnekkige obstipatie
– Bleke huid, anemie
– Gedrag-, neuronale storingen
– Hypertensie
– Neuralgieën en artrotische pijn (flitsende pijn spierkrampen)
– Overgevoeligheid van de huid

Lood remt de werking van essentiële elementen

 • Beïnvloedt onze calciumstofwisseling
 • Het veroorzaakt contractie van de gladde spiervezels. Dit betreft vooral het maagdarmkanaal
 • Wordt in plaats van calciumfosfaat in de botten opgeslagen (lood hecht dus aan de calciumkanalen)
 • Heeft bijzondere affiniteit met melktanden en groeiende botten
 • Verlaagt de opname van ijzer
 • Bindt makkelijker aan metallothioneïne dan zink, waardoor helaas de werking van zink sterk wordt afgezwakt

 Intoxicatiesymptomen Lood

 • Zwak geheugen, met name het kortetermijngeheugen
 • Cognitieproblemen
 • Belemmert prikkeloverdracht
 • Belemmering van de vitamine-D stofwisseling
 • Slechter wordende algemene gezondheidstoestand. Dit uit zich vooral in: slechte eetlust, moeheid, uitputting, prikkelbaarheid, slapeloosheid, hoge bloeddruk, gewrichtspijnen, hoofdpijn,
  verlaagde afweer, spijsverteringsklachten, diarree en kolieken
 • Apathie, maar ook zowel motorische als sensorische storingen
 • Verlamming van de armen

Oorzaken Cadmiumbelasting

Het gebruik van vervuild slik, fosfaatmest en industriële waterlozing heeft tot gevolg dat het cadmiumgehalte in de grond en het water is toegenomen. Hierdoor neemt cadmium ook in de voedselketen en ons drinkwater toe. Tot de cadmiumrijke voedingsmiddelen rekent men: wortelgewassen, spinazie, orgaanvlees, conserven en coladranken. Ook door sigarettenrook is belasting met cadmium mogelijk. Met name de zware industrie (ijzer, staal, kool, olie) is verantwoordelijk voor verhoogde cadmiumconcentraties. Maar ook vuilverbrandingsinstallaties vormen een bron van zware metalen. Het grootste gedeelte van het cadmium wordt echter gebruikt in (oplaadbare) batterijen, glas, (rode) kunststof, pigmenten en roestwerende middelen. Cadmiumbelasting verstoort de nierfunctie, met als gevolg verhoogde calcium- en fosfaatuitscheiding en een verhoogd urinezuurgehalte in ons lichaam.

Schade door  Cadmium

Chronische inhalatie van cadmiumrijk stof geeft longontsteking, longemfyseem, longoedeem en longfibrose. Verder kan ernstige schade toegebracht worden aan de neus- en keelholte, een aantasting van het reukvermogen en/of van  tandhalzen. De schadelijke werking van cadmium ontstaat door interacties met essentiële mineralen.

 • Cadmium remt namelijk de opname van zink
 • remt het calciummetabolisme
 • vermindert de calciumresorptie uit de darmen, het vrijkomen van calcium uit de botten en de resorptie van calcium via de nieren.
 • Beïnvloedt de botopbouw door beïnvloeding van vitamine D.
 • Geeft vooral decalcificatie en osteoporose.

 Overkoepelende klachten Cadmium

 • Cadmium verhoogt de permeabiliteit van de bloed-hersenbarrière
 • Veroorzaakt buitengewone onderrugklachten
 • Mitochondriopathie
 • Nierinsufficiëntie
 • Reumatische klachten
 •  Motorische storingen
 •  Immunologische storingen/ ontstekingsgevoeligheid
 •  Sterke vermoeidheid
 •  Geen “puf” hebben
 •  Opeenhoping in hersenstam
 •  Carcinogene en mutagene effecten
 •  Bij rokende zwangere vrouwen passeert het de placenta en komt het in het vruchtwater

Intoxicatiesymptomen Cadmium

. Immuunsysteemzwakte
• Zowel remming zuurexcretie als verhoging van het urinezuurgehalte
• Belemmering van de botopbouw
• Functiestoring van de nieren
• Pneumonitis, longemfyseem, longoedeem
• Fibrotische weefselveranderingen
• Beschadigingen van het neuskeelgebied – zelfs het reukepitheel kan worden vernietigd
• Afzettingen aan de tandhalzen (gele ringen)
• Osteomalacie en decalcificatie kunnen optreden

CHROOM

 • Veroorzaakt snel wisselende klachten
 • Afnemende energie en immuniteit
 • Wisselvallig (stemmingswisselingen)
 • Fysisch en psychisch instabiliteit
 • Insulineresistentie
 • Immuunsysteemzwakte
 • Ontstekingsgevoelig
 • Neuropathieën

Symptomen van gebrek aan chroom

• Verstoorde glucosetolerantie
• Verhoging van de insulinespiegel
• Resistentie tegen insuline
• Verhoogde cholesterol- en triglyceridewaarden
• Neuropathie

Kwik

Afvalwater, slib en vuilverbranding hebben voor een stapeling van kwik in het milieu gezorgd en komen helaas dus ook voor in planten en organismen. Aldus komt het gemakkelijk via de voedingsketen in ook in ons lichaam terecht. Met name door de consumptie van vis en schelpdieren. Kwikverbindingen hebben echter ook een brede toepassing in de geneeskunde, techniek, huidverzorgingsproducten en ontsmettingsmiddelen. Organisch gebonden kwik is vaak een bestanddeel in bestrijdingsmiddelen voor dier en plant, maar ook in houtbeschermingsmiddelen. Vooral (oude) thermometers, schakelaars en tl-buizen bevatten vaak kwik. Bovendien is het belangrijkste bestanddeel van amalgaamvullingen kwik en wordt op deze manier gemakkelijk  in het lichaam en hersenen opgenomen.

Gezondheidsproblemen Kwik

De symptomen en klachten die kwik veroorzaken zijn wel heel divers. Zoals storing in het centraal zenuwstelsel: visus- gehoor- en coördinatiestoornissen, veranderingen in persoonlijkheidsstructuur, veranderingen in het endocrien systeem (via stapeling van kwik in hypofyse), reumatische klachten en veranderingen in het immuunsysteem. Het wordt via de longen voor 85% opgenomen en kan door zijn lipofiele eigenschappen gemakkelijk de bloed-hersenbarriëre passeren. Kwik is zelfs via de placenta opneembaar door het ongeboren kind! Kwikbelasting geeft longontstekingen, parodontose, verhoogde speekselvloed, metaalsmaak, tremoren en proteinurie (eiwitten in de urine). Darmbacteriën zetten het anorganische kwik om in uiterst toxische kwikzouten. Belastingen hiervan zijn voor al zichtbaar door veranderingen in persoonlijkheid en psychotische verschijnselen.

Klachten kwik-intoxicatie

 • Inflammatoire, branderige pijn, buitengewone slijmvliesirritaties
 • Overreageren/ allergisch in een later stadium depressief
 • Angina, faryngitis (ontsteking van slijmvliezen in de keel), recidiverende tonsillitis (keelamandelen)
 • Gingivitis (ontstoken tandvlees)
 • Snel bloedend tandvlees
 • Colon- en rectumontstekingen
 • Heftige buikpijn
 • Ziekte van Crohn
 • Kwik remt de werking van Selenium en verbruikt de seleniumreserves.
 • Onderdrukt ijzer en zink

Symptomen kwikbelasting

• Sterke prikkelbaarheid
• Emotionele labiliteit, depressie
• Verminderde geheugenfunctie
• Cognitieproblemen
• Spraakstoornissen
• Angststoornissen
• Slechte eetlust
• Longontsteking
• Parodontitis
• Neurologische storingen zoals:– perifere sensibiliteitsstoringen, tremor, hoor- en zichtverlies, neuromusculaire storingen
• Verhoogt het risico hartinfarct (er bestaat een correlatie tussen verhoogd kwikgehalte in haren en hartinfarct)
• Verhoogde speekselproductie
• Proteïnurie (eiwitten in de urine)

Aluminium

Door de verzuring van het milieu komen grote hoeveelheden organisch gebonden aluminium vrij en komen zo onder andere in gewassen en drinkwater terecht. Ook bij de waterzuiveringsinstallaties wordt helaas aluminiumsulfaat toegepast. Naast drinkwater zijn ook groente en fruit mogelijke bronnen van aluminium. Tijdens de bereiding van voeding  in aluminiumpannen en het afdekken hiervan met aluminiumfolie, komt aluminium ook in ons voedsel terecht. Met name bij sterk zure voedingsmiddelen zoals zuurkool vruchten, rabarber, of sterk alkalische producten zoals aardappelen, rode bieten en uien. In voedingsmiddelen worden aluminiumverbindingen ook vaak als anti-klontermiddel gebruikt. Tevens wordt aluminium ook in de tandtechniek (prothesen) gebruikt. Het is dan te vinden in de vorm van niet edelmetaallegeringen. Aluminium is zelfs een bestanddeel van cosmetica (deodorant) en van medicamenten die de zuurvorming in de maag remmen.

Gezondheidsproblemen Aluminiumbelasting

Een belasting met aluminium geeft vooral veranderingen in longweefsels en botten. Het remt namelijk de opname van calcium, ijzer, fosfaat, fluoride, en cholesterol. Tevens vermindert aluminium de beweeglijkheid van maag en darmen. De door acetylcholine gestuurde spiercontracties worden namelijk geremd door aluminium. Dit kan weer leiden tot chronische obstipatie en geeft zelfs remming van botmineralisatie door een blokkade van het parathormoon en vitamine D. Daarbij kan het zelfs kalium en calciumfosfaat verdringen. Aluminiumbelasting kan zelfs neurotoxische werking veroorzaken. Bovendien wordt het tevens gezien als een risicofactor voor de ontwikkeling van Alzheimer. Het verdringt namelijk ijzer in transferrine (transferrine vervoert zeer belangrijk ijzer in ons bloed) en slaat vervolgens neer in verschillende hersengebieden waardoor de stofwisseling aldaar verstoord raakt.

 Symptomen Alumium 

• Uitputting, hoofdpijn, verlaagd fosfaatlevel in het bloed
• Moeilijk opstarten
• Leerstoornissen
• Motorische storingen
• Vertraagde botopbouw
• Nierfunctiestoring
• Preseniele dementie/ziekte van Alzheimer
• ADHD
• Autisme

 • Droge slijmvliezen en huid, korstenvormende afscheiding, jeuk die bij warmte toeneemt, niet transpireren
 • Obstipatie, droge ontlasting
 • Gedrag, neuronale storingen
 • Uitputting
 • Scheelkijken, vaak over de ogen moeten wrijven om scherp te zien
 • Slokdarmspasmen
 • Hesere stem
 • Moeilijk urineren
 • Instabiel evenwicht

Aluminium remt bovendien de werking van:
• calcium, ijzer, fosfaat, silicium, fluoride, cholesterol
• remt de calciumresorptie en belemmert hierdoor de botstofwisseling
• verdringt ijzer uit de verbinding met transferrine

Arseen/antimoon

 • wordt o.a. gebruikt bij de productie van koper, lood en zink
 • veroorzaakt gastro-intestinale, cardiovasculaire, neurologische, hematologische en respiratoire klachten
 •  irritatie van de huid en slijmvliezen/slijmvlies barrière
 •  perifere neuropathie
 •  pigmentatie
 •  keratinisatie
 •  lagere IQ scores
 •  long- , huid-, blaas-, leverkanker
 •  hormoon verstorende eigenschappen
 •  interfereert met de transcriptie van de oestrogeen receptor en andere steroïde
 •  immuunsysteem deficiëntie
 •  maagdarm klachten
 •  cognitieve beperkingen
 •  agressief gedrag

Met de onderstaande adviezen verminder je zo veel mogelijk de inname van te veel zware metalen:

 • Zorg altijdvoor gevarieerd eten. Dit voorkomt dat je per ongeluk elke dag hetzelfde zware metaal binnenkrijgt.
 • Eet geen producten uit blik die heel erg beschadigd zijn of waarvan de laklaag aangetast is. Dit voorkomt dat het schadelijke tin in je eten terechtkomt.
 • Vis eten tijdens de zwangerschap is goed voor de ontwikkeling van de baby. Maar er zijn bepaalde soorten vis en schaal- en schelpdieren die je tijdens de zwangerschap beter niet kunt eten. Dit vanwege de hoge gehaltes aan schadelijke stoffen zoals dioxine, kwik of PFAS. Zwangere dames kunnen dus maar beter de makreel, paling, sardientjes, tonijn, krab of garnalen laten staan.
 • Als je nog loden leidingen in huis hebt, laat deze dan absoluut in ieder geval vervangen. Voor het gebruik van kraanwater uit loden en nieuwe leidingen gelden aanvullende adviezen.

Wil je meer weten over een zware metalen belasting en/of verbetering van je gezondheid, neem dan contact op met Praktijk Voeding Bewust Zijn tel. 0612368398 of mail: info@VBZ.nu